Vi se nalazite > Naslovnica / Ustanove / po vrsti / Arhiv (državni) / Državni arhiv u Varaždinu

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

Povijest ustanove

Arhiv u Varaždinu osnovan je 1950. godine kao samostalna ustanova koja radi na prikupljanju, obradi i čuvanju arhivskog gradiva. Prvotni naziv bio je Arhiv grada Varaždina. Tradicija čuvanja pisane građe na području nadležnosti varaždinskog arhiva evidentirana je od srednjeg vijeka odnosno početka 13. stoljeća. Godine 1957. arhiv postaje regionalna ustanova te se proširuje teritorijalna nadležnost na tadašnje kotare Varaždin, Čakovec, Koprivnica i Krapina. S povećanjem jurisdikcije mijenja se i naziv ustanove te od 1959. godine arhiv djeluje pod nazivom Historijski arhiv u Varaždinu. U razdoblju od 1957. do 1962. godine dolazi do reorganizacije poradi povećanja efikasnosti te su osnovana tri arhivska sabirna centra sa sjedištem u Krapini, Koprivnici i Čakovcu. Od 1993. do 1997. godine arhiv djeluje pod nazivom Povijesni arhiv u Varaždinu. Novim zakonom o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997. arhiv dobiva današnji naziv – Državni arhiv u Varaždinu. Arhiv je nadležan za područje Varaždinske, Međimurske, veći dio Krapinsko-zagorske te za koprivnički dio Koprivničko-križevačke županije.


Djelatnost:

Provođenje mjera zaštite arhivskog gradiva, sređivanje, propisivanje i objavljivanje arhivskog gradiva. Obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem i odabirom arhivskog gradiva koji se nalazi izvan arhiva te provođenje mjera zaštite. Preuzimanje javnog arhivskog gradiva i prikupljanje privatnog arhivskog gradiva. Obavljanje konzervatorskih i restauratorskih poslova u svezi s arhivskim gradivom. Rad s korisnicima i suradnja s drugim institucijama u kulturi, znanosti te srodnim ustanovama informacijske i dokumentacijske službe.


Građa:

Gradivo središnjih organa uprave i pravosuđa, prosvjetnih i kulturnih ustanova, društveno-političkih organizacija te gospodarskih tvrtki s područja nadležnosti arhiva.
Arhivsku jezgru predstavlja arhiv Slobodnog i kraljevskog grada Varaždina koji je u periodu od 1756. do 1776. bio i glavni grad Kraljevine. Početnu arhivsku građu tvorili su gradski spisi od 13. pa sve do 20. stoljeća. Danas arhiv ima oko 1000 fondova i zbirki odnosno čuva se oko 10.000 metara arhivskog gradiva. Od građe izuzetnom vrijednošću kao povijesni izvori izdvajaju se: arhiv grada Varaždina (13.-20. st.) i arhiv grada Koprivnice (17.-20. st.), arhiv trgovišta Krapina (14.-20. st). Vrlo je značajna i arhivska materija vezana uz ugledne i moćne plemenitaške obitelji - Bedeković (13.-20. st.), Erdödy (15.-19. st.), Kukuljević (17.-20. st.) i Varady (14.-20.st.). Veliku važnost za istraživanja i proučavanje lokalne povijesti imaju Zbirka matičnih knjiga i Zbirka urbarijalnih knjiga.


Usluge:

Pružanje stručne pomoći iz područja registrirane djelatnosti Arhiva, registratorsko sređivanje arhivske građe i registratorskog materijala, preuzimanje arhivske građe od imatelja, istraživanje podataka u Arhivu za potrebe korisnika te izdavanje uvjerenja, potvrda, prijepisa i kopija za potrebe korisnika.

Web stranice: Mrežne stranice Državnog arhiva u Varaždinu

On-line baza: Registar arhivskih fondova i zbirki u RH


Kontakt podaci

Ulica i broj: Trstenjakova 7
PBR: 42000
Mjesto: Varaždin
Zemlja: Hrvatska
Telefon: +385 42 332 500
Fax: +385 42 332 508
Email: dav@dav.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 08 - 16

Ostali podaci:

Pripadnost drugoj ustanovi: -

Pripadnost tijelu vlasti: -

Pravni status: Javna ustanova

Voditelj:

-

URL: http://www.dav.hr

Ostali kontakti:

Ime i prezime: Ladislav Volić

Telefon: +385 42 332 507

Fax: +385 42 332 508

Email: lvolic@dav.hr

Zbirke

broj zbirki: 2

Snimke odabranih grbova i pečata iz isprava arhivskih fondova poglavarstava grada Varaždina i grada Koprivnice.
  • Jezik: -
  • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
  • Dostupnost: Slobodno
  • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Arhiv slobodnog i kraljevskog grada Varaždina predstavlja jedan od najcjelovitije sačuvanih komunalnih arhiva kontinentalne Hrvatske i obuhvaća vremenski raspon od gotovo 8 stoljeća.
  • Jezik: Latinski, Njemački, Hrvatski
  • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
  • Dostupnost: Slobodno
  • Zadnja izmjena u zbirci: -