Vi se nalazite > Naslovnica / Ustanove / Državni arhiv u Bjelovaru

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

04:

Ustanove / Državni arhiv u Bjelovaru

Povijest ustanove

Državni arhiv u Bjelovaru osnovan je 1961. godine. Arhiv obavlja djelatnost na području Bjelovarsko-bilogorske te djelom na području Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske i Zagrebačke županije. Zgrada arhiva u Bjelovaru čini sa župnom crkvom sv. Terezije Akvilske jedinstveni arhitektonski sklop.


Djelatnost:

Provođenje mjera zaštite arhivskog gradiva, sređivanje, propisivanje i objavljivanje arhivskog gradiva. Obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem i odabirom arhivskog gradiva koji se nalazi izvan arhiva te provođenje mjera zaštite. Preuzimanje javnog arhivskog gradiva i prikupljanje privatnog arhivskog gradiva. Obavljanje konzervatorskih i restauratorskih poslova u svezi s arhivskim gradivom. Rad s korisnicima i suradnja s drugim institucijama u kulturi, znanosti te srodnim ustanovama informacijske i dokumentacijske službe.


Građa:

Arhiv raspolaže sa 703 arhivska fonda i zbirke, ukupno 2.198 metara gradiva. Manji dio građe obuhvaća razdoblje od 1787. do 1945. godine, a najveći dio gradiva nastao je poslije 1945. godine. Najstariji sačuvani spisi potječu iz 1685. godine.


Usluge:

Pružanje stručne pomoći iz područja registrirane djelatnosti Arhiva, registratorsko sređivanje arhivske građe i registratorskog materijala, preuzimanje arhivske građe od imatelja, istraživanje podataka u Arhivu za potrebe korisnika te izdavanje uvjerenja, potvrda, prijepisa i kopija za potrebe korisnika.

On-line baza: Registar arhivskih fondova i zbirki u RH


Kontakt podaci

Ulica i broj: Trg Eugena Kvaternika 3
PBR: 43000
Mjesto: Bjelovar
Zemlja: Hrvatska
Telefon: +385 43 244 487
Fax: +385 43 241 954
Email: drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 08 - 16

Ostali podaci:

Pripadnost drugoj ustanovi: -

Pripadnost tijelu vlasti: -

Pravni status: Javna ustanova

Voditelj:

-

URL: http://www.arhiv.hr/hr/hda/hda/index.htm

Ostali kontakti:

Ime i prezime: Ivan Marković

Telefon: +385 43 244 487

Fax: +385 43 241 954

Email: drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr

Zbirke

broj zbirki: 1

Zbirka sadrži 69 digitalnih preslika zemljopisnih karata i nacrta iz Kartografske zbirke arhiva. Karte su nastale većim dijelom radom katastarskih i komunalnih ureda u svezi s izgradnjom gradske i...
  • Jezik: Hrvatski, Njemački
  • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
  • Dostupnost: Slobodno
  • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.