Naslovnica / Zbirke / Zbirka medalja i plaketa

00:

Zbirke / Zbirka medalja i plaketa

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 1717, Identifikacija objekta: 726

Zbirka medalja i plaketa

Zbirka medalja i plaketa

G-NZ, G-NZP, G-NMP, G-NMPN, G-Štanca

17.03.2009. 15:24

Zbirka sadrži 2135 jedinica građe. Zbirku sačinjavaju digitalne reprodukcije brončanih i sadrenih medalja, plaketa, te negativa i štanci. Vremenski zbirka pokriva razdoblje od XIX. do XXI. stoljeća. U zbirku su uključeni radovi Roberta Frangeša, Rudolfa Valdeca, Ivana Meštrovića i dr. Zbirka je djelomično obrađena. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Pristup zbirci je moguć lokalno u ustanovi. Građa u analognom formatu dostupna je u stalnom postavu, a dio građe koji je pohranjen u depoima dostupan je na zahtjev.

Zbirka medalja i plaketa sadrži 2135 inventiranih jedinica građe u vlasništvu i pohrani Gliptoteke HAZU. Zbirku sačinjavaju digitalne reprodukcije medalja i plaketa u trajnom materijalu, bronci i sadri te negativa i štanci za medalje i plakete, od kojih neke nisu nikada bile izvedene u konačnom obliku. Vremenski zbirka pokriva razdoblje od XIX. do XXI. stoljeća.
Preko izloženih radova Hermine Ferić, R. Frangeša-Mihanovića, R. Valdeca, I. Kerdića, I. Jegera, R. Spieglera, V. Radauša, A. Janeša, Z. Brkića, D. Mataušića, i mnogih drugih, moguće je pratiti razvoj hrvatskog medaljerstva i u stilskom (impresionizam, realizam, naturalizam) i u morfološkom pogledu (od klasičnih kovanih i lijevanih medalja do medalja stajačica i taktila). U Zbirku su uključene i neizvedene, raritetne skice za novac Ive Kerdića te neizvedene skice za novac drugih autora. Izložen je 171 rad 37 umjetnika.

Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Pristup zbirci je moguć lokalno u ustanovi.

Građa stalnog postava u analognom formatu dostupna je u ustanovi i on-line. Dio građe koji je pohranjen u depoima dostupan je na zahtjev.

Hrvatski, Latinski, Njemački

Javno

Slobodno

On line

2135

Otvorena zbirka, Očekuje se prirast

Robert Frangeš Mihanović, Rudolf Valdec, Ivan Meštrović

Nepokretna slika, Tekst

Microsoft Access, jepg

S izvornika

U ustanovi


Zbirka medalja i plaketa

Nema povezanih objekata.

Ne

Zbirka medalja i plaketa

Zbirka medalja i plaketa

Zbirka medalja i plaketa

Frangeš, Ivan Meštrović, plaketi, Rudolf Valdec, medalje

1800

Da

Ne

Da