Naslovnica / Pitanja i odgovori / Kada i komu mogu prijaviti svoj projekt?

00:

Pitanja i odgovori / Kada i komu mogu prijaviti svoj projekt?

Kada i komu mogu prijaviti svoj projekt?

Projekt možete prijaviti na natječaj koji raspisuje Ministarstvo kulture za financiranje javnih potreba u kulturi, u pravilu u srpnju za sljedeću godinu. Natječaj se objavljuje u tisku i na mrežnim stranicama Ministarstva, a prenijet ćemo ga i ovdje.

Preporučujemo da svoj prijedlog projekta dostavite Uredu projekta HKB i neovisno o natječaju, radi savjetovanja, recenzije i prethodnog vrednovanja predloženoga projekta.