Naslovnica / Zbirke / Digitalna zbirka Radikalnoga arhiva

00:

Zbirke / Digitalna zbirka Radikalnoga arhiva

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 9172, Identifikacija objekta: 7663

Digitalna zbirka Radikalnoga arhiva

Digitalna zbirka Radikalnoga arhiva

28.09.2010. 09:01

Arhiv slobodnog i kraljevskog grada Varaždina predstavlja jedan od najcjelovitije sačuvanih komunalnih arhiva kontinentalne Hrvatske i obuhvaća vremenski raspon od gotovo 8 stoljeća.

Arhiv slobodnog i kraljevskog grada Varaždina predstavlja jedan od najcjelovitije sačuvanih komunalnih arhiva kontinentalne Hrvatske i obuhvaća vremenski raspon od gotovo 8 stoljeća.

Posebnu cjelinu unutar ovog Arhiva predstavlja tzv. Radikalni arhiv u kojem se čuvaju najvažnije isprave i spisi, kojima se utvrđuje pravni položaj grada, njegove povlastice i obaveze, te utvrđuju granice gradskog posjeda. U Radikalnom se arhivu čuvaju kraljevske isprave i privilegiji, isprave ugarskih dvorskih palatina i sudaca, banske odluke i naredbe, isprave Zagrebačkog i Čazmanskog kaptola, varaždinskih župana i podžupana, te plemićkih sudaca Varaždinske županije.

Najstariji, a ujedno i povijesno najznačajniji dokument predstavlja isprava iz 1209.g. kojom ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. dodjeljuje Varaždinu status slobodnog kraljevskog grada.

Uz ostale kraljevske isprave iz vremena Arpadovića i Anžuvinaca, posebnu vrijednost predstavlja i isprava kojom Matija Korvin 1464.g. dodjeljuje Varaždinu pravo na upotrebu gradskog pečata i grba.

U seriji Radikalni arhiv čuva se ukupno 1676 isprava i spisa iz razdoblja od 1209. do 1850. godine

Latinski, Njemački, Hrvatski

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

On line

1676 snimaka, 708 gigabajta

Otvorena zbirka

2009.g.

Tekst

Tiff

S izvornika

U ustanovi


Digitalni arhiv

Nema povezanih objekata.

Ne

Digitalna zbirka Radikalnoga arhiva

Digitalna zbirka Radikalnoga arhiva

Digitalna zbirka Radikalnoga arhiva

1209

1850

Da

Da

Da