Naslovnica / Zbirke / Dokumentacija političkih stranaka u Republici Hrvatskoj

00:

Zbirke / Dokumentacija političkih stranaka u Republici Hrvatskoj

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 366, Identifikacija objekta: 360

Dokumentacija političkih stranaka u Republici Hrvatskoj

Dokumentacija političkih stranaka u Republici Hrvatskoj

20.02.2008. 11:40

Zbirku čine uglavnom publikacije i dokumentacija prikupljena s web sjedišta političkih stranaka.

Zbirku čine uglavnom publikacije i dokumentacija prikupljena s web sjedišta političkih stranaka.

Javno

Slobodno

On line

400 dokumenata

Otvorena zbirka

2004.

Tekst, Nepokretna slika

pdf, doc, html, xls, ppt, zip, rtf

izvorno digitalna građa

06.12.2010.

Mrežne stranice HIDRA-e


Nema povezanih objekata.

Ne

Političke stranke, Politička stranka

2004

2004

Da

Ne

Da