Naslovnica / Zbirke / Prapovijesna zbirka

00:

Zbirke / Prapovijesna zbirka

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 9291, Identifikacija objekta: 7771

Prapovijesna zbirka

Prapovijesna zbirka

05.11.2010. 13:45

Prapovijesna zbirka koja broji preko 5.000 inventarnih predmeta čuva građu od paleolitika do početka nove ere, pronađenu na području od rijeke Krke na sjeveru do južne granice Hrvatske.

Zbirka sadrži neolitički materijal otkopan u Danilu-Bitinji, u zaleđu Šibenika, po kojemu je čitav period nazvan Danilska kultura srednjeg neolitika na istočnoj jadranskoj obali; ostatke materijalne kulture od ranog neolitika do 3. st. pr. Krista, pronađene u pećini Škarin Samograd, blizu Drniša; vrijedne ostatke s lokaliteta Dugiš, istočno od Sinja, iz perioda srednjeg brončanog doba i kasnijeg vremena kao što su ulomci importirane helenističke keramike tipa Gnathia (ostaci dosad jedinog pronađenog sojeničkog naselja u Hrvatskoj); ostatke ilirske i grčke keramike iz 4. st. pr. Krista, pronađene u četiri istražena ilirska groba na lokalitetu Vičja Luka na otoku Braču.
Iz perioda romanizacije potječu ostaci pronađeni u Milaševoj gomili (Cetina) te urne gdje se uz pepeo pokojnika nalaze i razni prilozi koji su im pripadali za života (fibule, noževi, naušnice). U istoj urni nalaze se ostaci domaće ilirske i rimske materijalne kulture. U mjestu Škripu na otoku Braču nalazi se ilirska gradina, gdje su uz djelomično sačuvane megalitske kamene bedeme pronađeni ostaci materijalne kulture od brončanog do rimskog doba.
Zbirka materijala kojeg je sustavnim istraživanjima kamenih grobnih humaka-gomila uz rijeku Cetinu otkrio i sakupio arheolog Ivan Marović nosi naziv Cetinska kultura kasnog eneolitika i ranog brončanog doba srednje Dalmacije. Ostaci te kulture sreću se od Ravnih kotara na sjeveru sve do Albanije na jugu.
Zbirka čuva keramičke ostatke iz brončanog i željeznog doba, sakupljane u brojnim gradinama srednje Dalmacije kopnenog i otočkog dijela te vrijedne metalne predmete, u prvom redu fibule.

hrvatski

Javno

Djelomično

U ustanovi na zahtjev

preko 5.000 inventarnih predmeta

slika

gif


Nema povezanih objekata.

Ne

Prapovijesna zbirka

Prapovijesna zbirka

Prapovijesna zbirka

0

0

Da

Ne

Da