Naslovnica / Zbirke / Zbirka digitalnih zapisa Arheološke zbirke Osor

00:

Zbirke / Zbirka digitalnih zapisa Arheološke zbirke Osor

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 379, Identifikacija objekta: 374

Zbirka digitalnih zapisa Arheološke zbirke Osor

Zbirka digitalnih zapisa Arheološke zbirke Osor

20.02.2008. 12:35

Zbirka digitalnih zapisa Arheološke zbirke Osor predstavlja dio zbirnog fonda Lošinjskog muzeja. Zbirka sadrži digitalnu građu koja je pohranjena na 20 CD medija. Radi se o digitalnim fotografijama i digitaliziranim crtežima. Sadržajno zbirka uključuje spise, fotografije, crteže i planove. Vremenski zbirka pokriva razdoblje 20. stoljeća. Obrada podataka je u tijeku, radi se na inventaru digitalne građe i njenoj sistematizaciji. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast.

Zbirka digitalnih zapisa Arheološke zbirke Osor predstavlja dio zbirnog fonda Lošinjskog muzeja. Zbirka sadrži digitalnu građu koja je pohranjena na 20 CD medija. Radi se o digitalnim fotografijama i digitaliziranim crtežima. Sadržajno zbirka uključuje spise, fotografije, crteže i planove. Vremenski zbirka pokriva razdoblje 20. stoljeća. Obrada podataka je u tijeku, radi se na inventaru digitalne građe i njenoj sistematizaciji. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast.

Hrvatski

Javno

Nedostupno

20 CD-a

Otvorena zbirka, Očekuje se prirast

Nepokretna slika, Tekst

jpeg, tiff, doc

S izvornika

U ustanovi


Lošinjski muzej

Nema povezanih objekata.

Ne

Zbirka digitalnih zapisa Arheološke zbirke Osor

Zbirka digitalnih zapisa Arheološke zbirke Osor

1900

1999

Da

Ne

Da