Naslovnica / Zbirke / Zbirka preslika gradiva iz inozemnih arhiva. Franciskanski katastar

00:

Zbirke / Zbirka preslika gradiva iz inozemnih arhiva. Franciskanski katastar

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 336, Identifikacija objekta: 325

Zbirka preslika gradiva iz inozemnih arhiva. Franciskanski katastar

Zbirka preslika gradiva iz inozemnih arhiva. Franciskanski katastar

19.02.2008. 12:14

Zbirka sadrži katastarske planove i pripadajuće elaborate Franciskanskog katastra za katastarske općine na području Istre.

Zbirka sadrži katastarske planove i pripadajuće elaborate Franciskanskog katastra za katastarske općine na području Istre.

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

U ustanovi na zahtjev

33 CD-a; 17 DVD-a (75,36 GB)

1817.-1821.

Tekst, Nepokretna slika

pdf, jpeg, tiff

S izvornika

U drugoj ustanovi

19.10.2007.


Nema povezanih objekata.

Ne

1817

1821

Da

Ne

Da