Naslovnica / Predstavljamo / Kulturološke cjeline / Nacionalni kulturološki i izložbeni projekti Ministarstva kulture i virtualni katalozi

00:

Predstavljamo / Kulturološke cjeline / Nacionalni kulturološki i izložbeni projekti Ministarstva kulture i virtualni katalozi

Nacionalni kulturološki i izložbeni projekti Ministarstva kulture i virtualni katalozi

Izožba Slavonija, Baranja i Srijem

Republika Hrvatska je zemlja jedinstvenoga prirodnog i kulturnog bogatstva koja kroz vrijeme i prostor povezuje izvore koji svojom različitošću oblikuju njezin vizualni, tekstualni, glazbeni, umjetnički odnosno cjeloviti kulturni identitet.

Poput slaganja raspršenog kamenja, podizanja novih greda na tavanicama, rekonstrukcije ognjišta, predanim istraživačkim radom odlikuju se nacionalni kulturološki i izložbeni projekti što ih Ministarstvo kulture provodi od 2007.g. pružajući najpotpuniji pregled odabrane regionalne cjeline prema izradi vlastitog kartografskog mjerila baštine ali i pokazujući njegovu umreženost u karte svjetskog,a napose europskog kulturnog kruga. Takvim se izložbama pridonosi obnovi spomeničkih cjelina prostora koji se prikazuju, porastom opsega restauratorskih radova, dodatnom izradom dokumentacije baštine te se potiče gospodarski, osobito turistički razvoj regionalne sredine. Na taj način vrednovani prostor predstavlja podlogu za dodatna usvajanja znanja i vještina,jednako tako predstavlja obrazovni pomak kod domicilna stanovništva kao i na nacionalnoj i međunarodnoj razini te potiče daljnje istraživačke, znanstvene i stručne programe i projekte. Nacionalni kulturološki i izložbeni projekti u svojoj provedbi okupljaju brojne poznavatelje određenih tematskih cjelina koje za cilj imaju posredovati široko bogatstvo građe kao i brojne ustanove u kulturi koje tu građu prikupljaju, obrađuju, čuvaju i čine dostupnom.

Vijek trajanja takvih izložbenih projekata kao i svakog izložbenog projekta u određenom izložbenom prostoru ima ograničenje jednako u vremenu kao i u prostoru. Kada se ugase svjetla koja su obasjavala postavljene izloške, izložba odlazi u sjećanje onih koji su na njoj radili, priređujući je i onih koji su je pohodili zadovoljavajući svoj interes za određenom temom i građom. Digitalizacija kulturne baštine, proces kojim štitimo i činimo dostupnim vrijednu arhivsku, muzejsku, knjižničnu i svaku drugu baštinsku građu, jednako nepokretnu kao i pokretnu i nematerijalnu predstavlja mjeru kojom toj građi pa i velikim nacionalnim kulturološkim i izložbenim projektima produljujemo trajanje. To je izložba koja traje i nakon njezina fizičkog zatvaranja ali i koja predstavlja podlogu za daljnja nadograđivanja i naknadna umrežavanja temeljem prikupljene građe i mogućnošću virtualnog pretraživanja po vremenskom, tematskom ili nekom drugom načinu.

Portal „Hrvatska kulturna baština“ Ministarstva kulture koji okuplja digitaliziranu građu želi dobrodošlicu on line katalogu izložbenog projekta „Slavonija, Baranja i Srijem-vrela europske civilizacije“. Ovaj on line katalog predstavlja model virtualnog kataloga koji je od prvog dana rada na fizičkoj realizaciji izložbe sustavno pratio njezin tijek te bio potpora u realizaciji postava izložbe, najpotpunijeg pregleda tog kulturnog prostora. U mjeri u kojoj virtualni katalog „Slavonija, Baranja i Srijem“ ulazi u svjetski internetski prostor i sadržajno i tehnološki, svojom cjelovitošću i zajedništvom sa nacionalnim portalom „Hrvatska kulturna baština“ predstavlja jedinstveni pothvat i mijenja našu dosadašnju vizuru likovnih izložbi. Izložba koja živi svoj daljnji virtualni život, nije više vidljiva samo pred licima svojih autora i ograničenog broja posjetitelja već biva vidljiva pred licima milijuna posjetitelja portala. Izložba koja živi svoj daljnji virtualni život više nikada ne prestaje već se samo usklađuje sa novim medijima na koje će se podatci prenositi, obogaćuje se novim sadržajima i građom, umrežava se i raste.

Vjerujemo kako će se model on line kataloga „Slavonija, Baranja i Srijem-vrela europske civilizacije“ primijeniti u najskorije vrijeme i na prvi nacionalni kulturološki i izložbeni projekt „Dalmatinska zagora-nepoznata zemlja“ te biti i nadalje značajni pratitelj budućih projekata u predstavljanju ukupnosti hrvatskoga kulturnog prostora.

Dunja Seiter-Šverko