Vi se nalazite > Naslovnica / Sudjelujte / Preuzimanja i dokumenti / HKB model podataka

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

06:

Sudjelujte / Preuzimanja i dokumenti / HKB model podataka

U ovom se dokumentu opisuje model podataka za digitalne zbirke u okviru Nacionalnog programa "Hrvatska kulturna baština".

Ovaj model podataka treba poslužiti kao podatkovna osnovica za funkcije portala „Hrvatska kulturna baština“ vezane uz prikupljanje, obradu, publiciranje i pristup podacima o digitalnim zbirkama.
Osim podataka o samim digitalnim zbirkama nužno je raspolagati i podacima o ustanovama koje su odgovorne za njih i o načinu pristupa sadržaju zbirki koji ustanova omogućuje korisnicima.
Ovaj model podataka u osnovi polazi od modela podataka koji je razvijen za potrebe projekta Michael, no nije mu u svemu podudaran. Ne ulazi u specifičnosti obrade i opisa pojedine vrste građe i ne treba ga smatrati nadomjeskom za norme i pravila pojedine struke ili pak opisa pojedine vrste građe.