Vi se nalazite > Naslovnica / Ustanove / po vrsti / Arhiv (državni) / Hrvatski državni arhiv

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

Povijest ustanove

Hrvatski državni arhiv predstavlja središnju hrvatsku arhivsku ustanovu. Razvoj te institucije tekao je sukladno, paralelno s razvojem sustava zaštite nacionalnog arhivskog nasljeđa. U srednjem vijeku službene dokumente (isprave, spise) Kraljevine Hrvatske čuvali su banovi, banovci, protonotari te Zagrebački kaptol. Sredinom 19. stoljeća započeo je proces pretvaranja arhiva u samostalnu ustanovu za čuvanje i obradu arhivskog gradiva. Kraljevska zemaljska vlada Trojedne Kraljevine donijela je 1870. godine Zakon o Zemaljskom arhivu u Zagrebu te su također donesene i regule o korištenju arhivskog gradiva. Od tog vremena arhivska građa postaje dostupna javnosti. Tijekom druge polovice 20. stoljeća arhiv se dalje razvija, modernizira i povećava osnivanjem novih organizacijskih jedinica (laboratoriji, Kinoteka i dr.) te postaje hrvatski matični arhiv.


Djelatnost:

Hrvatski državni arhiv je centralna i matična arhivska ustanova u zemlji. Provođenje mjera zaštite arhivskog gradiva, sređivanje, propisivanje i objavljivanje arhivskog gradiva. Obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem i odabirom arhivskog gradiva koji se nalazi izvan arhiva te provođenje mjera zaštite. Preuzimanje javnog arhivskog gradiva i prikupljanje privatnog arhivskog gradiva. Obavljanje konzervatorskih i restauratorskih poslova u svezi s arhivskim gradivom. Rad s korisnicima i suradnja s drugim institucijama u kulturi, znanosti te srodnim ustanovama informacijske i dokumentacijske službe.


Građa:

Gradivo središnjih organa uprave i pravosuđa, prosvjetnih i kulturnih ustanova, društveno-političkih organizacija te gospodarskih tvrtki s područja nadležnosti arhiva. Arhiv ima u posjedu 1600 fondova i zbirki koji su razvrstani u šesnaest skupina (tematski), ukupna količina arhivske građe je oko 30.000 metara dužine. Posebnu vrijednost za znanstveno istraživanje ima Zbirka izvornog arhivskog gradiva. Najraniji dokumenti pohranjeni i čuvani u arhivu potječu iz 12. stoljeća.


Usluge:

Pružanje stručne pomoći iz područja registrirane djelatnosti Arhiva, registratorsko sređivanje arhivske građe i registratorskog materijala, preuzimanje arhivske građe od imatelja, istraživanje podataka u Arhivu za potrebe korisnika te izdavanje uvjerenja, potvrda, prijepisa i kopija za potrebe korisnika.

Web stranice: Mrežne stranice Hrvatskog državnog arhiva

On-line baza: Registar arhivskih fondova i zbirki u RH

CD/DVD: Vodič Hrvatskog državnog arhiva

Off-line baza: Katalog knjižnice HDA

Off-line baza: Digitalni repozitorij HDA


Kontakt podaci

Ulica i broj: Marulićev trg 21
PBR: 10000
Mjesto: Zagreb
Zemlja: Hrvatska
Telefon: +385 1 4801 999
Fax: +385 1 4829 000
Email: hda@arhiv.hr

Radno vrijeme:

pon. - pet. : 0008 - 1600
pon. - čet.: knjižnica 0815 - 1545
pet.: knjižnica 0815 - 1345

Ostali podaci:

Pripadnost drugoj ustanovi: -

Pripadnost tijelu vlasti: -

Pravni status: Javna ustanova

Voditelj:

Ime i prezime: dr. sc. Stjepan Ćosić

Funkcija: ravnatelj

URL: http://www.arhiv.hr

Ostali kontakti:

Korisnička služba

Ime i prezime: Mirjana Hurem

Telefon: +385 1 4801 955

Fax: +385 1 4829 000

Email: info@arhiv.hr

Digitalizacija

Ime i prezime: Jozo Ivanović

Telefon: +385 1 4801 984

Fax: +385 1 4829 000

Email: jivanovi@arhiv.hr

Zbirke

broj zbirki: 11

Fond Varaždinske županije za razdoblje do 1850. godine sadrži: zapisnike županijskih sjednica, dnevnike županije, zapisnike zaklada, spise županijskih sjednica (predmeti raspravljani na velikim i...
 • Jezik: Mađarski, Latinski, Hrvatski, Njemački
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Gradivo Generalkomande kao vrhovne vojne, upravne vlasti za stanovništvo Gradiške, Brodske i Petrovaradinske graničarske pukovnije sadrži podatke vojnog (raspored i ustroj postrojbi) i civilnog zn...
 • Jezik: Njemački
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Gradivo Generalkomande kao vrhovne vojne, upravne i sudske vlasti Vojne krajine sadrži podatke vojnog (raspored i ustroj postrojbi), civilnog (oporezivanje, korištenje šuma, školstvo, zdravstvo, g...
 • Jezik: Njemački
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Gradivo Generalkomande kao vrhovne vojne, upravne vlasti za stanovništvo Banske krajine (Prva i Druga graničarska pukovnija) sadrži podatke vojnog (raspored i ustroj postrojbi) i civilnog značaja...
 • Jezik: Hrvatski, Njemački
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Fotografski album objavljen kao knjiga s fotografijama i tekstovima slijedećeg sadržaja: Prvostolna crkva zagrebačka, Cetin, Slapovi ili raztoke Slunjčice, Grad Slunj, Jurjevac, Grad Ozalj, Grad S...
 • Jezik: Hrvatski
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: -
Zbirku čine povlastice Kraljevine koje su kraljevi podjeljivali Kraljevini Slavoniji i potvrde prije podijeljenih povlastica, u izvorniku ili prijepisu.
 • Jezik: Latinski, Njemački, Talijanski
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: -
Zbirka se sastoji od fotografija različitih veličina i različite provenijencije, tematski vezanih uz život hrvatskih iseljenika u raznim zemljama diljem svijeta, te njihove posjete Hrvatskoj.
 • Jezik: srpski, slovenski, engleski, španjolski, njemački, francuski, Hrvatski
 • Pravni status: Javno
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: -
Sadržaj fonda čine zapisnici velikih skupština, glavnih i malih skupština, opći spisi velikog župana, porezni registri općina, spisi o izgradnji i održavanju infrastrukturnih i javnih objekata, sp...
 • Jezik: Hrvatski
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Zbirka sadrži podatke o 27.000 matičnih knjiga, stanja duša (status animarum) i kazala s cjelokupnog područja Republike Hrvatske te oko 1.600.000 snimaka, za razdoblje od XVI. do sredine XX. stolje...
 • Jezik: Latinski, Hrvatski, Talijanski, Njemački, Mađarski
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Djelomično
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Fotografije prikazuju segmente života ljudi u zbjegu, a prema sadržaju su formirane serije unutar zbirke. Najveći dio zbirke sačinjavaju portreti sudionika zbjega, a zabilježena je i prosvjetno - k...
 • Jezik: -
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Zbirka isprava iz vremena narodnih vladara
 • Jezik: Latinski
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.