Naslovnica / Zbirke / Duje Balavac

00:

Zbirke / Duje Balavac

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 3448, Identifikacija objekta: 2125

Duje Balavac

Duje Balavac

20.05.2009. 13:37

Humorističko - satirički list s početka 20. stoljeća.

Duje Balavac je prvi splitski humoristični list u dugom nizu poznatih i manje poznatih, počevši od Štandarca do Pometa i Berekina. Počeo je izlaziti 1908.g., a njegov glavni urednik Ante Katunarić zasigurno je jedan od najzanimljivijih likova iz splitske povijesti s početka 20. stoljeća.

Društveno vesela umjetnička splitska trojka Katunarić – Vidović - Meneghello, kojima se pridružio i Angjeo Uvodić, djelatno je sudjelovala u životu predratnoga Splita, ali se zajednički posebno predstavila suradnjom u satiričkom listu Duji Balavcu od 1908. do 1912. Nakon rata ponovno je počeo izlaziti, ali neredovito 1922. i 1923. godine. Taj je mjesečnik bio namijenjen razonodi i zabavi, ali i oštroj kritici gradskih, nacionalnih, pa i onih državnih negativnih pojava. Osebujna duhovitost dalmatinskih gradova i gradića došla je do punog izraza u tom šaljivom, ujedno i društveno i politički angažiranom izdanju. Bio je to list mladih splitskih slikara, ali sa širokim društvenim tekstovima, dok su se kao slikari, osim samog Katunarića, mogli izraziti tek u brojnim karikaturama javnih osoba i društvenih i političkih zbivanja.

Hrvatski

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

On line

3.94 GB

2009.g.

Ante Katunarić, Virgil Manegello - Dinčić, Angjelo Uvodić, Emanuel Vidović

Slika, Tekst

JPG, Flash

S izvornika

U ustanovi


Duje Balavac

Nema povezanih objekata.

Ne

Duje Balavac

Duje Balavac

Duje Balavac

1908

1923

Da

Ne

Da