00:

Sudjelujte / Digitalizacija / Norme i smjernice

Norme i smjernice

Norme i smjernice

U okviru projekta „Hrvatska kulturna baština“ osnovano je nekoliko radnih grupa čija je zadaća izraditi smjernice i upute za pojedina pitanja u digitalizaciji građe (odabir i priprema građe, postupci u digitalizaciji, formati datoteka za pohranu i dr.).

Namjera nam je ovim smjernicama, pa i samom raspravom o njima, potaknuti primjenu ujednačenih normi i postupaka u digitalizaciji.

Do sada su izrađene:

U pripremi su:

  • Upute za postupke digitalizacije
  • Upute za oblikovanje digitalne zbirke (prema HKB modelu podataka)
  • Upute za praćenje kakvoće postupaka digitalizacije

Danas već postoji obilje normi, uputa i primjera koji pokrivaju gotovo sve aspekte digitalizacije građe.

To, međutim, ne znači da je problem normiranja i kontrole kakvoće proizvoda digitalizacije s kojim se susrećemo u svakom projektu i riješen. Ima različitih normi i uputa o istome, koje često odražavaju specifičnosti projekta ili konteksta u kojem su nastale, a i priroda pojedinih projekata može utjecati na odabir parametara kakvoće i postupaka.

Popis odabranih normi i smjernica možete naći na stranici Korisni linkovi.