Naslovnica / O nama / Nacionalni program digitalizacije

00:

O nama / Nacionalni program digitalizacije

Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe

Nacionalni program digitalizacije

Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe donosi osnovu za razvoj programa i projekata digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe kao dijela nacionalne kulturne baštine te za stvaranje i unapređenje usluga informacijskog društva na području ovih djelatnosti.

Osnovna je neposredna zadaća ovog Nacionalnog programa stvoriti okvir koji će omogućiti i poticati široku dostupnost, korištenje i razmjenu kulturnih sadržaja, olakšati pristup i predstavljanje ovog dijela nacionalne kulturne baštine te voditi stvaranju digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama,

Dugoročni strateški cilj ovog programa je i jačanje resursa i institucionalne i stručne sposobnosti arhiva, knjižnica i muzeja da planiraju, izgrađuju i održavaju kvalitetne digitalne sadržaje i usluge.

Program je pokrenulo Ministarstvo kulture na temelju prijedloga radne grupe koju je 2005. godine imenovao ministar kulture (prema prijedlozima Hrvatskog Knjižničnog vijeća, Hrvatskog muzejskog vijeća i Hrvatskog arhivskog vijeća), sa zadaćom da razmotri moguće pristupe i strategije digitalizacije građe na nacionalnoj razini i predloži program aktivnosti.

U rujnu 2006. Ministarstvo kulture prihvatilo je prijedlog programa. Program su podržali Središnji državni ured za e-Hrvatsku i Nacionalno vijeće za informacijsko društvo te je 13. ožujka 2007. potpisan Sporazum o suradnji na provedbi Nacionalnog projekta „Hrvatska kulturna baština“ između Ministarstva kulture kao osnivača te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Hrvatskog državnog arhiva i Muzejskog dokumentacijskog centra kao nositelja projekta.

Tekst Nacionalnog programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe možete pronaći ovdje.