Naslovnica / Sudjelujte / Projekti / Kako prijaviti projekt

00:

Sudjelujte / Projekti / Kako prijaviti projekt

Kako prijaviti projekt

Kako prijaviti projekt

Posjedujete li zbirku koju čine kulturna dobra i željeli bi da se ista pohrane u digitalnom obliku, predlažemo vam da prijavite projekt digitalizacije vaše građe. Također se možete prijaviti na natječaje koje raspisuje Ministarstvo kulture.

Prijava projekta za financiranje

Obavijesti o natječajima i postupku za prijavu možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva kulture RH. Natječaj se objavljuje jednom godišnje, u pravilu u srpnju.

Kod prijave na natječaj obratite pozornost na upute za prijavu koje su objavljene u pozivu za natječaj.

Popis natječaja i natječajnu dokumentaciju možete naći ovdje.

Predprojekt

I neovisno o rokovima natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi, prijedlog Vašeg projekta (predprojekt) možete dostaviti Uredu projekta "Hrvatska kulturna baština", radi savjetovanja, recenzije i prethodnog vrednovanja predloženoga projekta.

Cilj nam je dobiti što više dobrih i kvalitetno pripremljenih prijedloga projekata digitalizacije građe. S prijavom predprojekta nemojte čekati do objave natječaja: uvijek je bolje imati spreman prijedlog, nego razrađivati ga u zadnji čas.

Preporučujemo da predprojekt dostavite na obrascu "Prijedlog projekta" koji sadrži i upute za popunjavanje.

Ne morate čekati do potpune razrade projekta: obrazac popunite onoliko koliko trenutno možete, vodeći računa o tome da su podaci o građi koju želite digitalizirati i o očekivanim proizvodima što konkretniji. Pri tome možete koristiti upute za pripremu projekta digitalizacije.