Vi se nalazite > Naslovnica / Ustanove / Državni arhiv u Splitu

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

04:

Ustanove / Državni arhiv u Splitu

Povijest ustanove

Državni arhiv u Splitu utemeljen je 1952. godine. Arhiv je teritorijalno nadležan za područje Splitsko-dalmatinske županije te za gradove Ploče i Metković. Prvotno je arhiv bio smješten u prostorima bivše Biskupske palače, a od 1997. godine arhiv je lociran u prostorima centralne zgrade tvrđave Gripe.


Djelatnost:

Provođenje mjera zaštite arhivskog gradiva, sređivanje, propisivanje i objavljivanje arhivskog gradiva. Obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem i odabirom arhivskog gradiva koje se nalazi izvan arhiva te provođenje mjera zaštite. Preuzimanje javnog arhivskog gradiva i prikupljanje privatnog arhivskog gradiva. Obavljanje konzervatorskih i restauratorskih poslova u svezi s arhivskim građom. Rad s korisnicima i suradnja s drugim institucijama u kulturi, znanosti te srodnim ustanovama informacijske i dokumentacijske službe.


Građa:

Gradivo središnjih organa uprave i pravosuđa, prosvjetnih i kulturnih ustanova, društveno-političkih organizacija te gospodarskih tvrtki s područja nadležnosti arhiva. U svom fundusu Arhiv čuva 572 arhivskih fondova i zbirki. Ukupna dužina arhivskog gradiva je 5.616 metara. Materija se odnosi na razdoblje od 14. do 20. stoljeća. U arhivu je pohranjen i Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju. Od fondova posebno su vrijedni fondovi Splitske komune, koja se djelom čuva i u Državnom arhivu u Zadru zatim fond Oblasnog Narodnooslobodilačkog odbora za Dalmaciju, fond Jugoslavenskog zbjega u Italiji i Africi te obiteljski fond Fanfogna-Garagnin. Izrazitu vrijednost među starijim gradivom imaju Zbirka matičnih knjiga (16.-20. st.) i Zbirka oporuka (15.-20. st.).

On-line baza: Registar arhivskih fondova i zbirki u RH


Usluge:

Pružanje stručne pomoći iz područja registrirane djelatnosti Arhiva, registratorsko sređivanje arhivske građe i registratorskog materijala, preuzimanje arhivske građe od imatelja, istraživanje podataka u Arhivu za potrebe korisnika te izdavanje uvjerenja, potvrda, prijepisa i kopija za potrebe korisnika.


Kontakt podaci

Ulica i broj: Glagoljaška 18
PBR: 21000
Mjesto: Split
Telefon: +385 21 348 914
Fax: +385 21 344 206
Zemlja: Hrvatska
Email: administracija@das.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak : 08 - 16

Ostali podaci:

Pripadnost drugoj ustanovi: -

Pripadnost tijelu vlasti: -

Pravni status: Javna ustanova

Voditelj:

-

URL: http://www.das.hr

Ostali kontakti:

Ime i prezime: dr.sc Nataša Bajić-Žarko

Telefon: +385 21 348 826

Fax: +385 21 344 206

Email: natasa@das.hr

Zbirke

broj zbirki: 2

Zbirka sadrži digitalizirane planove i nacrte pulskih utvrda iz 19. i početka 20. stoljeća.
  • Jezik: Njemački
  • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
  • Dostupnost: Slobodno
  • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Zbirka sadrži preslike katastarskih planova pojedinih općina, zapisnika zemljišnih čestica, čestica kuća i ostale katastarske dokumentacije za odabrane jedinice iz Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju.
  • Jezik: Hrvatski
  • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
  • Dostupnost: Slobodno
  • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.