Vi se nalazite > Naslovnica / Ustanove / Muzej Lapidarium

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

04:

Ustanove / Muzej Lapidarium

Povijest ustanove

Muzej/Museo Lapidarium je lokalni, municipalni muzej osnovan od strane grada Novigrada. Muzej je utemeljen 2006. godine, a građa potječe s područja Novigrada i okolice.


Djelatnost:

Djelatnost muzeja definirana je zakonskom legislativom vezanom uz muzeje. Muzej radi na sustavnom sabiranju, čuvanju, restauriranju i konzerviranju, prezentaciji te trajnoj zaštiti muzejske građe s područja nadležnosti muzeja. Primarna zadaća muzeja je konzervacija i prezentacija kamenih spomenika s područja Novigrada.


Građa:

Muzejsku građu čine sljedeće zbirke: Kulturno-povijesna zbirka, Lapidarij te Galerija Rigo. Kulturno-povijesna zbirka sadrži građu (dokumente, crteže, grafike, fotografije) koja potječe s područja Novigrada i okolice, vremenski zbirka pokriva razdoblje 19. i 20. stoljeća. Lapidariji ima u svom fondu antičke i ranosrednjovjekovne kamene spomenike s područja nadležnosti muzeja. Građa Galerije Rigo sastoji se od slika, skulptura, fotografija i serigrafija koje potječu iz Hrvatske i inozemstva, zbirka vremenski pokriva 20. i 21. stoljeće. Kao zasebna zbirka može se definirati i donacija Jelice Tanasić. Darovanu građu čine slike, crteži i grafike s područja Poreča, a vremenski okvir nastanka su sedamdesete i osamdesete godine 20. stoljeća. U muzeju je u tijeku postupak digitalizacije, a digitalizira se građa iz zbirke Lapidarij.


Usluge:

Pružanje stručne pomoći iz područja djelatnosti muzeja, održavanje predavanja, vršenje stručnog vodstva, pružanje usluge informiranja vezano uz aktivnosti, organiziranje izložbi, objavljivanje stručnih publikacija.

Web stranice: Mrežne stranice Muzeja / Museo Lapidarium

Web stranice: Muzeji Hrvatske na internetu

On-line katalog: Katalog stalnog postava muzeja

Virtualna šetnja

Galerija Rigo

K.U.K. Marine museum Gallerion


Kontakt podaci

Ulica i broj: Veliki trg 8a
PBR: 52466
Mjesto: Novigrad
Zemlja: Hrvatska
Telefon: +385 52 726 582
Fax: +385 52 726 583
Email: muzej-museo.lapidarium@pu.t-com.hr

Radno vrijeme:

listopad - svibanj : 10 - 13, 17 - 19
lipanj - rujan : 10 - 13, 18 - 22

Ostali podaci:

Pripadnost drugoj ustanovi: -

Pripadnost tijelu vlasti: -

Pravni status: Javna ustanova

Voditelj:

-

URL: http://www.muzej-lapidarium.hr

Ostali kontakti: -

Zbirke

broj zbirki: 3

Zbirka Lapidarij obuhvaća 35 jedinica obrađene građe od ukupno 100 jedinica koliko zbirka sadrži. Radi se o kamenim spomenicima iz vremena antike i srednjeg vijeka. Zbirka je djelomično obrađena....
  • Jezik: Hrvatski
  • Pravni status: Javno
  • Dostupnost: Slobodno
  • Zadnja izmjena u zbirci: -
Zbirka sadrži 10 jedinica građe. Kulturno-povijesna zbirka je u obradi i očekuje se prirast. Građa ima povijesni značaj za Novigrad i okolicu, a vremenski potječe iz 19. i 20. stoljeća. Građa je d...
  • Jezik: -
  • Pravni status: Javno
  • Dostupnost: Slobodno
  • Zadnja izmjena u zbirci: -
Zbirka Rigo sadrži 71 jedinicu građe. Zbirka je u obradi i očekuje se prirast. Građa se sastoji od slika, grafika, plakata, crteža, fotografija, objekta i skulptura koje vremenski potječu iz 20. i...
  • Jezik: -
  • Pravni status: Javno
  • Dostupnost: Slobodno
  • Zadnja izmjena u zbirci: -