Vi se nalazite > Naslovnica / Ustanove / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

04:

Ustanove / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Povijest ustanove

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu osnovana je 1607. godine. Javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Ustanova ima svoj statut, grb, pečat i zastavu, a njezin utemeljitelj i osnivač je Republika Hrvatska.


Djelatnost:

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu stožerna je ustanova hrvatske kulture, znanosti i obrazovanja od nacionalne važnosti i značaja. Djelatnost knjižnice definirana je Zakonom o knjižnicama.

Knjižnica izgrađuje i organizira hrvatsku nacionalnu zbirku knjižnične građe i usklađuje nabavu inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu, radi na očuvanju i obnovi knjižnične građe u sklopu međunarodnog programa Preservation and Conservation (PAC), promiče hrvatskih tiskane i elektroničke publikacije, vrši bibliografska i informacijsku djelatnost u sklopu međunarodnih programa, predstavlja Središte knjižničnog sustava Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu, obavlja znanstveno istraživanje i razvoj na polju knjižnične i informacijske znanosti, ima izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost.


Građa:

Fond Knjižnice ima 2.5 milijuna svezaka (službeni statistički izvještaj za knjižnice iz 2001. godine).


Usluge:

Rad s korisnicima, pružanje stručne pomoći s područja djelatnosti, organiziranje seminara, predavanja te drugih oblika kulturnih i edukativnih aktivnosti.

Web stranice: Mrežne stranice Nacionalne i sveučilišne knjižnice

On-line baza: Digitalizirana baština

On-line baza: Katalog NSK

On-line baza: Hrvatske bibliografije

On-line baza: Digitalni arhiv mrežnih publikacija


Kontakt podaci

Ulica i broj: Hrvatske bratske zajednice 4
PBR: 10000
Mjesto: Zagreb
Zemlja: Hrvatska
Telefon: +385 1 6164 111
Fax: +385 1 6164 186
Email: nsk@nsk.hr

Radno vrijeme:

Za korisnike:
pon. - sub.: 0800 - 1500
Upis:
pon.-pet. : 0800-1800
sub.: 08:00-15:00
Posudba, Međuknjižnična posudba:
pon.-pet.: 08:00-18:00
Zbirke građe posebne vrste:
pon.-pet.: 09:00-14:00

Ostali podaci:

Pripadnost drugoj ustanovi: -

Pripadnost tijelu vlasti: -

Pravni status: Javna ustanova

Voditelj:

Ime i prezime: Dunja Seiter - Šverko

Funkcija: v.d. glavna ravnateljica

URL: http://www.nsk.hr

Ostali kontakti:

: Zbirka rukopisa i starih knjiga

Ime i prezime: mr.sc. Ivan Kosić

Telefon: +385 1 616 4375

Fax: +385 1 6164 186

Email: ikosic@nsk.hr

: Grafička zbirka

Ime i prezime: mr. sc. Mikica Maštrović

Telefon: +385 1 616 4101

Telefon: +385 1 616 4088

Fax: +385 1 6164 186

Email: mmastrovic@nsk.hr

: Zbirka muzikalija i audiomaterijala

Ime i prezime: Tatjana Mihalić

Telefon: +385 1 616 4067

Telefon: +385 1 616 4089

Fax: +385 1 6164 186

Email: tmihalic@nsk.hr

: Zbirka zemljopisnih karata i atlasa

Ime i prezime: mr. sc. Mira Miletić-Drder

Telefon: +385 1 616 4083

Telefon: +385 1 616 4084

Fax: +385 1 6164 186

Email: mmiletic@nsk.hr

: Digitalizirana baština

Ime i prezime: mr. sc. Sofija Klarin

Telefon: +385 1 6164 124

Fax: +385 1 6164 186

Email: sklarin@nsk.hr

: Digitalni arhiv mrežnih publikacija

Ime i prezime: Tanja Buzina

Telefon: +385 1 6164 120

Fax: +385 1 6164 186

Email: tbuzina@nsk.hr

Fax: +385 1 6164 186

Zbirke

broj zbirki: 13

Cjelina sadrži izbor digitalnih reprodukcija karata iz 16, 17. i 18. stoljeća Zbirke zemljopisnih karata i atlasa NSK na kojima je prikazan geografski prostor Hrvatske i susjednih zemalja.
 • Jezik: Latinski, Njemački, Talijanski
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Cjelina sadrži izbor crteža koji daje uvid u presjek crteža hrvatskih autora koji se nalaze u Grafičkoj zbirci NSK. Svaki je autor predstavljen s jednim crtežom, iznimno s dva ako Zbirka posjeduje...
 • Jezik: -
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Digitalni Arhiv Mrežnih Publikacija - DAMP sadrži arhivirane hrvatske mrežne publikacije. DAMP je razvijen je s ciljem uspostave sustava za preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih p...
 • Jezik: Hrvatski, Engleski
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Ograničeno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Cjelina sadrži izbor grafika hrvatskih autora s kraja devetnaestog i početka dvadesetog stoljeća koji daje uvid u bogati fond grafičkih listova Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u...
 • Jezik: -
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Cjelina sadrži vrijednu rukopisnu građu iz Zbirke rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, uključujući glagoljske rukopise iz 16. st. (Vinodolski zakon, Istarski razv...
 • Jezik: Latinski, Hrvatski
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Zbirka crteža i grafika starih majstora obuhvaća djela nastala u razdoblju od šesnaestog do devetnaestog stoljeća, uključujući sve vrste motiva, portrete, pejzaže, vedute, marine, povijesne događa...
 • Jezik: Latinski, Njemački
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Zbirka sadrži digitalne preslike hrvatskog prvotiska Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. godine, tri djela Marka Marulića: Libar Marca Marula Splichianina uchomse vsdarsi Istoria sfete vdouice...
 • Jezik: Latinski, Hrvatski
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Zbirka sadrži odabrane naslove hrvatskih slikovnica i knjiga za djecu koje su digitalizirane u okviru projekta Međunarodne dječje digitalne knjižnice
 • Jezik: Hrvatski, Engleski, Japanski
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Cjelina sadrži 18 rukopisnih muzikalija hrvatskih skladatelja iz 19. i 20. stoljeća koje se čuvaju u Zbirci muzikalija i audio-materijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
 • Jezik: Hrvatski
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 19.10.2007.
Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u svom fondu čuva 350 plakata Borisa Bućana.
 • Jezik: Hrvatski
 • Pravni status: Sva prava pridržana
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: 16.07.2008.
Časopis splitskog Arheološkog muzeja Bullettino di archeologia e storia Dalmata, jedan je od najstarijih hrvatskih znanstveno-stručnih časopisa.
 • Jezik: talijanski
 • Pravni status: Javno arhivsko gradivo
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: -
Portal Stare hrvatske novine zamišljen je kao središnje mjesto pristupa digitaliziranim hrvatskim novinama u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i ostalim hrvatskim baštinskim ustanovama.
 • Jezik: Hrvatski, Latinski, Talijanski, Njemački
 • Pravni status: Javno
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: -

Portal digitaliziranih starih hrvatskih časopisa sadrži izbor najstarijih hrvatskih časopisa u digitalnom obliku.
 • Jezik: Hrvatski
 • Pravni status: Javno
 • Dostupnost: Slobodno
 • Zadnja izmjena u zbirci: -