Naslovnica / Zbirke / Arheološka zbirka Gradskog muzeja Virovitice

00:

Zbirke / Arheološka zbirka Gradskog muzeja Virovitice

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 1934, Identifikacija objekta: 780

Arheološka zbirka Gradskog muzeja Virovitice

Arheološka zbirka Gradskog muzeja Virovitice

07.03.2008. 16:50

Arheološka zbirka Gradskog muzeja Virovitice sadrži 2300 digitalnih zapisa. Radi se o fotografskom sadržaju koji je pohranjen na CD medij. Kontekstualno zbirka se odnosi na terenska istraživanja, evidenciju nalaza i predmeta, te inventarnu obradu predmeta iz te kolekcije. Vremenski okvir zbirke je od prapovijesti do srednjeg vijeka. Zbirka je djelomično obrađena. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Pristup zbirci je moguć lokalno uz izdavanje kopija na zahtjev.

Arheološka zbirka Gradskog muzeja Virovitice sadrži 2300 digitalnih zapisa. Radi se o fotografskom sadržaju koji je pohranjen na CD medij. Kontekstualno zbirka se odnosi na terenska istraživanja, evidenciju nalaza i predmeta, te inventarnu obradu predmeta iz te kolekcije. Vremenski okvir zbirke je od prapovijesti do srednjeg vijeka. Zbirka je djelomično obrađena. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Pristup zbirci je moguć lokalno uz izdavanje kopija na zahtjev.

Arheološka zbirka

Javno

Slobodno

2300


Nema povezanih objekata.

Ne

Arheološka zbirka Gradskog muzeja Virovitice

Neolitik, Mlađe kameno doba, Bakreno doba, Eneolitik, Brončano doba, Željezno doba, Antika

0

0

Da

Ne

Da