Naslovnica / Zbirke / Arheološka zbirka

00:

Zbirke / Arheološka zbirka

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 407, Identifikacija objekta: 402

Arheološka zbirka

Arheološka zbirka

20.02.2008. 14:29

Arheološka zbirka Muzeja Moslavine ima 3697 upisanih inventarnih jedinica. Podaci su vođeni u bazi M++. Dio građe je pohranjen u digitalnom obliku na DVD mediju. Sadržajno zbirka uključuje arheološke nalaze, spise i fotografije. Vremensko razdoblje koje pokriva zbirka kreće se od pretpovijesti (7 tisućljeće pr. n. e) pa sve do kasnog srednjeg vijeka (16. stoljeće). Obrada podataka je u tijeku. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Dostupnost je djelomična. Zbirci je moguće pristupiti lokalno u ustanovi uz izdavanje kopija stručnom osoblju.

Arheološka zbirka Muzeja Moslavine ima 3697 upisanih inventarnih jedinica. Podaci su vođeni u bazi M++. Dio građe je pohranjen u digitalnom obliku na DVD mediju. Sadržajno zbirka uključuje arheološke nalaze, spise i fotografije. Vremensko razdoblje koje pokriva zbirka kreće se od pretpovijesti (7 tisućljeće pr. n. e) pa sve do kasnog srednjeg vijeka (16. stoljeće). Obrada podataka je u tijeku. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Dostupnost je djelomična. Zbirci je moguće pristupiti lokalno u ustanovi uz izdavanje kopija stručnom osoblju.

Arheološka zbirka

Hrvatski

Javno

Ograničeno

3697 jedinica

Otvorena zbirka, Očekuje se prirast

Nepokretna slika, Baza podataka

jpeg, mdb

u ustanovi


Muzej Moslavine Kutina

Nema povezanih objekata.

Ne

 Arheološka zbirka

 Arheološka zbirka

 Arheološka zbirka

Neolitik, Mlađe kameno doba, Bakreno doba, Eneolitik, Brončano doba, Željezno doba, Antika, Predromanika, Romanika, Gotika, Renesansa

0

0

Da

Ne

Da