Naslovnica / Zbirke / EDICIJA - digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine

00:

Zbirke / EDICIJA - digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 9282, Identifikacija objekta: 7769

EDICIJA - digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine

EDICIJA - digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine

04.11.2010. 14:46

Edicija je digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine osmišljena i realizirana na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Namijenjena je istraživačima starije hrvatske književnosti, povjesničarima hrvatskog jezika, povjesničarima knjige, nakladništva i tiskarstva te znanstvenicima i studentima srodnih znanstvenih grana.

Edicija je digitalna knjižnica koja istražuje i razvija nove, djelotvornije načine prezentacije tekstova u digitalnom okruženju. Ishod je znanstvenog projekta „Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke“ pokrenutog u siječnju 2007. godine (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske šifra projekta 122-2691220-3043). Temeljni su ciljevi projektnog tima Edicije definiranje komparativnih prednosti obrade i prezentacije sadržaja na novim medijima i razvijanje sustava koji će omogućiti intertekstualno istraživanje književne baštine. Postojeći projekti digitalizacije baštine uglavnom „prenose“ sadržaje iz tiskanih u elektroničke medije, ne koristeći komparativne prednosti potonjih. Stječe se dojam da se zaslon računala koristi kao stranica knjige, na kojem se najčešće u nekom slikovnom formatu – i prezentira stranica knjige. Time se digitalizacija svodi na „digitalno fotokopiranje“. Drugi pristup, digitalizacija teksta (OCR), dekontekstualizira sadržaj, trga ga iz izvornog medija, čime se korisniku uskraćuje uvid u okruženje njegove izvorne prezentacije. Edicija razvija drugačiji pristup, nudeći svojevrsnu zlatnu sredinu pri prezentaciji sadržaja i razvijajući nove, učinkovite načine njegova pretraživanja. Sadržaj se čitatelju nudi u slojevima, pri čemu je omogućena:

  • prezentacija digitaliziranog teksta (tekst knjige),
  • usporedna prezentacija i u slikovnom i u tekstualnom obliku, što omogućuje istodobno stjecanje informacija na više razina, tj. poredbeno praćenje teksta na izvornom mediju i digitaliziranog teksta upotpunjenog komentarima (interaktivni pregled knjige),
  • i naposljetku preuzimanje cjelovitih sadržaja u slikovnom ili tekstualnom obliku, pri čemu su podržani različiti formati (html, pdf, TEI, ePub).

Pretraživanje knjižnice omogućeno je na više razina:

  • kazalo djela omogućuje pretraživanje djela po naslovu, a katalog po godini tiskanja, vrsti građe, posjedniku izvornika, vrsti djela i autoru,
  • uz interaktivni pregled knjige nudi se mogućnost pretraživanja teksta, pri čemu se na upit uz bilo koje pojedinačno djelo dobivaju rezultati pretraživanja cijele knjižnice,
  • posebnost pretraživanja Edicije su oznake, sustav usporediv s kazalima tiskanih djela.

Oznake su inovacija projektnog tima Edicije, a uvedene su kako bi se čitatelja s jedne strane informiralo o pojmovima, imenima, simbolima i sl. sadržanim u djelima, a s druge upozorilo na neke, za povijest knjige, važne sadržajne elemente. Oznake omogućuju intertekstualno pretraživanje knjižnice bez obzira na pravopisne nedosljednosti u starijoj hrvatskoj književnosti, a njihova je golema snaga nuđenje gotovih informacija znanstvenicima o pojmovima sadržanima u zbirci. Istraživač, primjerice, na upit dobiva sve paragrafe svih djela u kojima se spominju bratovštine, imena svetaca ili papa, toponimi itd. Naposljetku, sadržaj Edicije upotpunjen je dodatnim pomagalima za istraživanje tiskane baštine:

  • bibliografijom knjiga i članaka iz povijesti književnosti, povijesti knjige i sl.,
  • sekundarnom literaturom iz povijesti književnosti i knjige (djela kojima su istekla autorska prava),
  • informacijama o važnijim hrvatskim i svjetskim projektima digitalizacije i o teorijskoj literaturi s tog područja.

Hrvatski

Javno

Slobodno

On line

očekuje se prirast

2010.g.

Tekst, Slika

Tei, ePub, HTML, Pdf

Nema povezanih objekata.

Nema povezanih objekata.

Ne

EDICIJA - digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine

EDICIJA - digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine

EDICIJA - digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine

1736

1747

Da

Da

Da