Naslovnica / Zbirke / Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva

00:

Zbirke / Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 1671, Identifikacija objekta: 716

Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva

Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva

G-A, G-AP

05.03.2008. 18:18

Zbirka sadrenih odlijeva djela antičkog kiparstva Gliptoteke HAZU sadrži 269 jedinica građe. Zbirka se sastoji od digitalnih reprodukcija sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva iz razdoblja od V. st. pr. n. e. do IV. st. n. e. Umjetnički stilovi koje zbirka pokriva su: arhaika, pretklasika, klasika, helenizam i rano kršćanstvo. Zbirka je djelomično obrađena. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Pristup zbirci je moguć lokalno u ustanovi. Građa u analognom formatu dostupna je u stalnom postavu, a dio građe koji je pohranjen u depoima dostupan je na zahtjev.

Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva od V. st. pr. Krista do I. st. pr. Krista sadrži ukupno 269 jedinica građe u vlasništvu i pohrani Gliptoteke HAZU. Umjetnički stilovi koje zbirka pokriva su: arhaika, pretklasika, klasika, helenizam i rano kršćanstvo.

Zbirka sadrenih odljeva najpoznatijih djela grčke umjetnosti nastala je zaslugom dr. Izidora Kršnjavog, predstojnika Odjela za bogoštovlje i nastavu 1892. godine. Zbirka je u Gliptoteci od 1940. god., a u stalnom postavu izloženo je 50 eksponata.
Dio odljeva (skulpture i reljefi s Partenona i još neki drugi odljevi) direktne su kopije s originala u mramoru. Ostali odljevi načinjeni su, većim dijelom, prema rimskim mramornim kopijama brončanih ili mramornih originala.
Eksponati izloženi u stalnom postavu daju pregled grčke skulpture u rasponu od arhaike, preko tzv. Zlatnog doba grčke umjetnosti ( V. st. pr. Krista ) do kraja helenističkog razdoblja.
Zasebnu cjelinu čine odljevi skulptura i reljefa atenskog Partenona (Fidijina škola), V. st. pr. Krista. Izložene su skulpture s istočnoga i zapadnog zabata te dio friza na vanjskom zidu cele.
Tu su i najpoznatije skulpture poput Mironova Diskobolosa, Polikletova Doriforosa, Lizipova Apoksiomenosa te skulpture poput Venere Milske, Gala na umoru, Apolona Belvederskog i Laokoontove skupine.

Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Pristup zbirci je moguć lokalno u ustanovi

Građa stalnog postava u analognom formatu dostupna je u ustanovi i on-line. Dio građe koji je pohranjen u depoima dostupan je na zahtjev.

Starogrčki, Latinski

Javno

Slobodno

On line

269

Otvorena zbirka, Očekuje se prirast

1892. godine, od 1940. godine u Gliptoteci

Fidija, Minor, Poliklet, Lizip, Praksitel

Nepokretna slika, Tekst

jpeg, xls, doc, pdf

S izvornika

U ustanovi


Nema povezanih objekata.

Ne

Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva

Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva

Zbirka sadrenih odljeva djela antičkog kiparstva

Antičko kiparstvo, Partenon, Diskobolos, Doriforos, Venera Milska, Gal na umoru, Apolon Belvederski, Laokoontova skupina, Antika, Helenizam

269

Da

Ne

Da