Naslovnica / Zbirke / Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća

00:

Zbirke / Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 1679, Identifikacija objekta: 718

Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća

Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća

G-HZ

05.03.2008. 18:30

Zbirka sadrži 927 jedinica građe. Zbirka se sastoji od digitalnih reprodukcija sadrenih i betonskih odljeva djela hrvatske spomeničke baštine (nepokretnih spomenika) od IX. do XV. stoljeća. Umjetnički stilovi koje zbirka pokriva su: predromanika, romanika, gotika, renesansa i barok. Zbirka je djelomično obrađena. Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Pristup zbirci je moguć lokalno u ustanovi. Građa u analognom formatu dostupna je u stalnom postavu, a dio građe koji je pohranjen u depoima dostupan je na zahtjev.

Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća sastoji se od ukupno 778 inventirane jedinice građe koje su u vlasništvu Gliptoteke HAZU.

Umjetnički stilovi koje zbirka pokriva su: predromanika, romanika, gotika i renesansa.

Nastala je na inicijativu dr. Antuna Bauera i sadrži odljeve kulturno povijesnih spomenika koji imaju važnu dokumentarnu i umjetničku vrijednost, te na jednom mjestu okuplja reprezentativne spomenike koji su ujedno i vrhunski umjetnički dometi razdoblja u kojem su nastali.

U stalnom postavu Zbirke izloženo je 130 eksponata, sadrenih odljeva kulturno-povijesnih spomenika s različitih lokaliteta u Hrvatskoj.

Predromanička umjetnost zastupljena je brojnim fragmentima oltarnih pregrada s natpisima hrvatskih vladara, plutejima, ciborijima, krstionicama predromaničkih crkvica od IX. do XI. st.
Od spomenika romaničke umjetnosti ističu se vratnice katedrale u Splitu majstora Buvine (1214.) te portal trogirske katedrale koji potpisuje majstor Radovan (1240.).
Gotičku i renesansnu umjetnost predstavljaju djela Bonina da Milana, Leonarda i Petra Petrovića, Andrije Alešija i Nikole Firentinca.

Prezentacijom kapitalnih djela na jednom mjestu istaknuto je edukativno značenje zbirke, koja može zadovoljiti općeobrazovne, stručne, pa i znanstvene interese.

Zbirka je otvorena i očekuje se daljnji rast. Pristup zbirci je moguć lokalno u ustanovi Građa stalnog postava u analognom formatu dostupna je u ustanovi i on-line . Dio građe koji je pohranjen u depoima dostupan je na zahtjev

Glagoljica, Latinski

Javno

Slobodno

On line

927

Otvorena zbirka, Očekuje se prirast

Bonino da Milano, Leonard i Petar Petrović, Andrija Aleši, Nikola Firentinac, Majstor Buvina, Majstor Radovan

Nepokretna slika, Tekst

jpeg, xls, doc, pdf

S izvornika

U ustanovi


Ne

Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća

Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. stoljeća

kulturni spomenici, spomenici kulture, natpisi hrvatskih vladara, plutej, ciborij, krstionica, vratnice katedrale u Splitu, portal trogirske katedrale

Da

Ne

Da

Ime Klasa Sekcija
Dokument Zbirka sadrenih odljeva grbova s područja Dalmacije Zbirka 1