Naslovnica / Zbirke / Galerija Rigo

00:

Zbirke / Galerija Rigo

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 403, Identifikacija objekta: 398

Galerija Rigo

Galerija Rigo

20.02.2008. 14:07

Zbirka Rigo sadrži 71 jedinicu građe. Zbirka je u obradi i očekuje se prirast. Građa se sastoji od slika, grafika, plakata, crteža, fotografija, objekta i skulptura koje vremenski potječu iz 20. i 21. stoljeća. Građa je dostupna lokano u ustanovi, a dijelu građe moguće je pristupiti putem stranica ustanove. Zbirka je obrađena u integriranom muzejsko-informacijskom sustavu M++ .

Zbirka Rigo sadrži 71 jedinicu građe. Zbirka je u obradi i očekuje se prirast. Građa se sastoji od slika, grafika, plakata, crteža, fotografija, objekta i skulptura koje vremenski potječu iz 20. i 21. stoljeća. Građa je dostupna lokano u ustanovi, a dijelu građe moguće je pristupiti putem stranica ustanove. Zbirka je obrađena u integriranom muzejsko-informacijskom sustavu M++ .

Javno

Slobodno

71 jedinica

Otvorena zbirka, Očekuje se prirast

Nepokretna slika, Baza podataka

jpeg, html

s fotografije


Muzej Lapidarium

Nema povezanih objekata.

Ne

Slikarstvo, Kiparstvo, Modernizam

1900

2008

Da

Ne

Da