Naslovnica / Zbirke / Hemeroteka kulturne baštine

00:

Zbirke / Hemeroteka kulturne baštine

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 398, Identifikacija objekta: 393

Hemeroteka kulturne baštine

Hemeroteka kulturne baštine

20.02.2008. 13:50

Hemeroteka je zbirka novinskih članaka (izrezaka) tematski vezanih uz problematiku zaštite kulturne baštine. Osnovana je 1930. godine, starija je građa popraćena kartotečnim katalogom, a od 1996. godine vodi se računalni katalog, prvo u CROLIST-u, a od 2004. uspostavljen je računalni katalog u sklopu informacijskog sustava kulturne baštine „Teuta“, kojemu se prilažu i digitalizirane preslike novinskih članaka. Fizička zbirka hemeroteke broji 13.000, a digitalna 2.880 novinskih članaka.

Hemeroteka je zbirka novinskih članaka (izrezaka) tematski vezanih uz problematiku zaštite kulturne baštine. Osnovana je 1930. godine, starija je građa popraćena kartotečnim katalogom, a od 1996. godine vodi se računalni katalog, prvo u CROLIST-u, a od 2004. uspostavljen je računalni katalog u sklopu informacijskog sustava kulturne baštine „Teuta“, kojemu se prilažu i digitalizirane preslike novinskih članaka. Fizička zbirka hemeroteke broji 13.000, a digitalna 2.880 novinskih članaka.

Javno

Slobodno

U ustanovi na zahtjev

Nepokretna slika

jpeg

S izvornika

19.10.2007.


Mrežne stranice Ministarstva kulture
Off-line baza: Teuta (informacijski sustav kulturne baštine)

Nema povezanih objekata.

Ne

1996

2008

Da

Ne

Da