Naslovnica / Zbirke / Stare karte Hrvatske

00:

Zbirke / Stare karte Hrvatske

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 419, Identifikacija objekta: 414

Stare karte Hrvatske

Stare karte Hrvatske

20.02.2008. 15:31

Cjelina sadrži izbor digitalnih reprodukcija karata iz 16, 17. i 18. stoljeća Zbirke zemljopisnih karata i atlasa NSK na kojima je prikazan geografski prostor Hrvatske i susjednih zemalja.

Cjelina sadrži izbor digitalnih reprodukcija karata iz 16, 17. i 18. stoljeća Zbirke zemljopisnih karata i atlasa NSK na kojima je prikazan geografski prostor Hrvatske i susjednih zemalja.

Latinski, Njemački, Talijanski

Sva prava pridržana

Slobodno

On line

30 datoteka

Otvorena zbirka

1830. – 1965.

Nepokretna slika, interaktivna građa

jpeg, tiff, swf

S izvornika

U ustanovi

19.10.2007.


Digitalizirana baština

Nema povezanih objekata.

Ne

Stare karte Hrvatske

Stare karte Hrvatske

1830

1965

Da

Ne

Da