Naslovnica / Zbirke / Ujedinjena bansko-varaždinsko-karlovačka generalkomanda 1578-1848.

00:

Zbirke / Ujedinjena bansko-varaždinsko-karlovačka generalkomanda 1578-1848.

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 351, Identifikacija objekta: 340

Ujedinjena bansko-varaždinsko-karlovačka generalkomanda 1578-1848.

Ujedinjena bansko-varaždinsko-karlovačka generalkomanda 1578-1848.

19.02.2008. 15:08

Gradivo Generalkomande kao vrhovne vojne, upravne i sudske vlasti Vojne krajine sadrži podatke vojnog (raspored i ustroj postrojbi), civilnog (oporezivanje, korištenje šuma, školstvo, zdravstvo, graditeljstvo, infrastruktura i dr) i sudskog značaja.

Fond je snimljen u cjelini.

Gradivo Generalkomande kao vrhovne vojne, upravne i sudske vlasti Vojne krajine sadrži podatke vojnog (raspored i ustroj postrojbi), civilnog (oporezivanje, korištenje šuma, školstvo, zdravstvo, graditeljstvo, infrastruktura i dr) i sudskog značaja.

Fond je snimljen u cjelini.

Njemački

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

U ustanovi na zahtjev

181.000 slika

Zaključeno

1578. – 1848.

Nepokretna slika

jpeg

S mikrofilma

U ustanovi

19.10.2007.


On-line baza: Registar arhivskih fondova i zbirki u RH

Off-line baza: Digitalni repozitorij HDA

Ne

Vojna krajina, vojni ustroj, vojna povijest, vojne jedinice

1578

1848

Da

Ne

Da