Naslovnica / Zbirke / Varaždinska županija 1632.-1850.

00:

Zbirke / Varaždinska županija 1632.-1850.

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 354, Identifikacija objekta: 343

Varaždinska županija 1632.-1850.

Varaždinska županija 1632.-1850.

19.02.2008. 15:34

Fond Varaždinske županije za razdoblje do 1850. godine sadrži: zapisnike županijskih sjednica, dnevnike županije, zapisnike zaklada, spise županijskih sjednica (predmeti raspravljani na velikim i malim županijskim skupštinama), okružnice, proglase, naredbe i korespondenciju s višim upravnim tijelima, spise vezane uz provođenje urbarijalne regulacije, spise i računske knjige županijske blagajne, porezne popise, spise Sudbenog stola, gradivo vezano uz javne radove, zdravstvo, podizanje vojske tijekom protunapoleonskih ratova te rata 1848-1849, gradivo podžupana, spise u svezi s dokazivanjem plemićkog podrijetla, saborske zaključke i naputke i dr.

Digitalno su snimljeni zapisnici, porezne knjige i katalozi.

Fond Varaždinske županije za razdoblje do 1850. godine sadrži: zapisnike županijskih sjednica, dnevnike županije, zapisnike zaklada, spise županijskih sjednica (predmeti raspravljani na velikim i malim županijskim skupštinama), okružnice, proglase, naredbe i korespondenciju s višim upravnim tijelima, spise vezane uz provođenje urbarijalne regulacije, spise i računske knjige županijske blagajne, porezne popise, spise Sudbenog stola, gradivo vezano uz javne radove, zdravstvo, podizanje vojske tijekom protunapoleonskih ratova te rata 1848-1849, gradivo podžupana, spise u svezi s dokazivanjem plemićkog podrijetla, saborske zaključke i naputke i dr.

Digitalno su snimljeni zapisnici, porezne knjige i katalozi.

Mađarski, Latinski, Hrvatski, Njemački

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

U ustanovi na zahtjev

39.000 slika. (izvornici: 306 knjiga, 650 kutija; 79,64 d/m)

Zaključeno

1632. – 1850.

Nepokretna slika

jpeg

S mikrofilma

U ustanovi

19.10.2007.


On-line baza: Registar arhivskih fondova i zbirki u RH

Off-line baza: Digitalni repozitorij HDA

Ne

Napoleon, protunapoleonski ratovi, protunapoleonski rat

1632

1850

Da

Ne

Da