Naslovnica / Zbirke / Zbirka Tille Durieux

00:

Zbirke / Zbirka Tille Durieux

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 1668, Identifikacija objekta: 713

Zbirka Tille Durieux

Zbirka Tille Durieux

05.03.2008. 18:03

Tilla Durieux (1880. – 1971.) pripada u red najistaknutijih njemačkih glumica 20. stoljeća. U periodu od 1934. do 1952. godine živjela je u Zagrebu. U tom razdoblju nastupa u HNK i stanuje na adresi Jurjevska 27. Osobno nije bila profesionalni kolekcionar, a umjetnički predmeti u njezinom vlasništvu pripadali su prvotno njezinim supruzima. U drugoj polovici 20. stoljeća više se na bavi aktivno glumom, ali kreativni talent i umjetničko nadahnuće Tille Durieux dolaze do izražaja na polju lutkarstva i izrade lutaka. Dio kolekcije (devetnaest predmeta) Tille Durieux predan je kao donacija 1982. godine u znak ljubavi i trajne vezanosti gradu Zagrebu. Zbirka pripada fondu Muzeja grada Zagreba

Tilla Durieux (1880. – 1971.) pripada u red najistaknutijih njemačkih glumica 20. stoljeća. U periodu od 1934. do 1952. godine živjela je u Zagrebu. U tom razdoblju nastupa u HNK i stanuje na adresi Jurjevska 27. Osobno nije bila profesionalni kolekcionar, a umjetnički predmeti u njezinom vlasništvu pripadali su prvotno njezinim supruzima. U drugoj polovici 20. stoljeća više se na bavi aktivno glumom, ali kreativni talent i umjetničko nadahnuće Tille Durieux dolaze do izražaja na polju lutkarstva i izrade lutaka. Dio kolekcije (devetnaest predmeta) Tille Durieux predan je kao donacija 1982. godine u znak ljubavi i trajne vezanosti gradu Zagrebu. Zbirka pripada fondu Muzeja grada Zagreba

Hrvatski, Njemački

Javno

Slobodno

U ustanovi na zahtjev

Tilla Durieux


više o zbirci: tilla.mdc.hr/Tilla_Durieux.aspx

Nema povezanih objekata.

Ne

Zbirka Tille Durieux

Zbirka Tille Durieux

Zbirka Tille Durieux

gluma, kazalište, Tilla Durieux

1880

1971

Da

Ne

Da