Naslovnica / Zbirke / Zbirka brodskih dnevnika, isprava i nacrta

00:

Zbirke / Zbirka brodskih dnevnika, isprava i nacrta

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 2886, Identifikacija objekta: 1579

Zbirka brodskih dnevnika, isprava i nacrta

Zbirka brodskih dnevnika, isprava i nacrta

15.05.2008. 11:14

Isprave i brodski dnevnici sačuvani najvećim dijelom u formi pisane građe na papiru te nešto manje kao parcijalni predmeti na drugim materijalima (karton, tekstil i sl.)

Isprave i brodski dnevnici sačuvani najvećim dijelom u formi pisane građe na papiru te nešto manje kao parcijalni predmeti na drugim materijalima (karton, tekstil i sl.)

Zbirka brodskih dnevnika, isprava i nacrta

Španjolski, Hrvatski, Njemački, Mađarski, Talijanski

Javno

Slobodno

On line

Vatroslav Arčanin, Marko U.Martinolić

Tekst, Slika

jpg

U ustanovi


Ne

Zbirka brodskih dnevnika, isprava i nacrta

0

0

Da

Ne

Da