Naslovnica / Zbirke / Zbirka digitalnih preslika grbova i pečata

00:

Zbirke / Zbirka digitalnih preslika grbova i pečata

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 341, Identifikacija objekta: 330

Zbirka digitalnih preslika grbova i pečata

Zbirka digitalnih preslika grbova i pečata

19.02.2008. 13:11

Snimke odabranih grbova i pečata iz isprava arhivskih fondova poglavarstava grada Varaždina i grada Koprivnice.

Snimke odabranih grbova i pečata iz isprava arhivskih fondova poglavarstava grada Varaždina i grada Koprivnice.

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

On line

70 slika

Nepokretna slika

jpeg

S izvornika

19.10.2007.


Nema povezanih objekata.

Ne

1500

1899

Da

Ne

Da