Naslovnica / Zbirke / Zbirka fotografija "Zbjeg u El Shattu"

00:

Zbirke / Zbirka fotografija "Zbjeg u El Shattu"

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 352, Identifikacija objekta: 341

Zbirka fotografija "Zbjeg u El Shattu"

Zbirka fotografija "Zbjeg u El Shattu"

19.02.2008. 15:24

Fotografije prikazuju segmente života ljudi u zbjegu, a prema sadržaju su formirane serije unutar zbirke. Najveći dio zbirke sačinjavaju portreti sudionika zbjega, a zabilježena je i prosvjetno - kulturna djelatnost boraca invalida, djelatnost saniteta, rad likovnih umjetnika, novinsko izdavaštvo, kulturne priredbe i velika Izložba jugoslavenske narodne umjetnosti i zanatstva održana u Kairu krajem 1944. godine. Dio fotografija prikazuje groblje u El Shattu i grobove preminulih, a na nekoliko fotografija prikazani su i pojedini rajoni i logori zbjega.

Fotografije prikazuju segmente života ljudi u zbjegu, a prema sadržaju su formirane serije unutar zbirke. Najveći dio zbirke sačinjavaju portreti sudionika zbjega, a zabilježena je i prosvjetno - kulturna djelatnost boraca invalida, djelatnost saniteta, rad likovnih umjetnika, novinsko izdavaštvo, kulturne priredbe i velika Izložba jugoslavenske narodne umjetnosti i zanatstva održana u Kairu krajem 1944. godine. Dio fotografija prikazuje groblje u El Shattu i grobove preminulih, a na nekoliko fotografija prikazani su i pojedini rajoni i logori zbjega.

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

U ustanovi na zahtjev

1456 slika

Zaključeno

1944. - 1946.

Nepokretna slika

tiff, jpeg

S izvornika

U ustanovi

19.10.2007.


On-line baza: Registar arhivskih fondova i zbirki u RH

Nema povezanih objekata.

Ne

izbjeglički logor, Drugi svjetski rat

1944

1946

Da

Ne

Da