Naslovnica / Zbirke / Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

00:

Zbirke / Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 356, Identifikacija objekta: 345

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

23.09.2009. 10:23

Zbirka isprava iz vremena narodnih vladara

Zbirka isprava iz vremena narodnih vladara: oporuka Agape, kćeri zadarskog tribuna Dabra; darovnica Savine, žene Gimajeve, samostanu sv. Krševana u Zadru; potvrda darovnice zadarskih ribara crkvi sv. Krševana u Zadru; potvrda Stjepana, zadarskog biskupa, o pravu samostana sv. Krševana u Zadru na crkvu arkanđela Mihovila na Pašmanu i pripadajuća joj zemljišta; darovnica Radovana samostanu sv. Krševana u Zadru za nekadašnji posjed njegovog djeda Valeka; potvrda darovnice Radovana samostanu sv. Krševana u Zadru za svoj posjed u mjestu Suhovara; odredba i potvrda kralja Petra Krešimira IV. o području Rabske biskupije; darovnica Paške općine samostana sv. Petra na Iloviku samostanu sv. Mihovila na Susku; dopusnica Petra, opata samostana sv. Krševana u Zadru, Maju, sinu Barbe, da doživotno zadrži vinograde na području Lukorana; darovnica kralja Zvonimira samostanu opatica sv. Benedikta u Splitu za zemljište Pusticu u Lažanima; potvrda kralja Stjepana II. darovnice kralja Zvonimira samostanu opatica sv. Benedikta u Splitu za zemljište Pustica u Lažanima.

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

Latinski

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

On line

11 isprava

Digitalne preslike: otvoreno, Izvorna građa: zaključeno

999. - 1089.

Nepokretna slika

tiff, jpeg

S izvornika

U ustanovi

19.10.2007.


On-line baza: Registar arhivskih fondova i zbirki u RH

Nema povezanih objekata.

Ne

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

Zbirka najstarijih hrvatskih povelja

hrvatske povelje, narodni vladari, kralj Petar Krešimir IV

999

1089

Da

Ne

Da