Naslovnica / Zbirke / Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli 1850.-1916.

00:

Zbirke / Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli 1850.-1916.

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 339, Identifikacija objekta: 328

Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli 1850.-1916.

Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli 1850.-1916.

19.02.2008. 12:58

Zbirka sadrži digitalizirane planove i nacrte pulskih utvrda iz 19. i početka 20. stoljeća.

Zbirka sadrži digitalizirane planove i nacrte pulskih utvrda iz 19. i početka 20. stoljeća.

Njemački

Javno arhivsko gradivo

Slobodno

U ustanovi na zahtjev

79 slika

1850.-1916.

Nepokretna slika

tiff

S izvornika

19.10.2007.

Analitički inventar


Nema povezanih objekata.

Ne

Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli 1850.-1916.

Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli 1850.-1916.

Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli 1850.-1916.

pulske utvrde, Pula

1850

1916

Da

Ne

Da