Naslovnica / Pitanja i odgovori

00:

Pitanja i odgovori

 

Korištenje sadržaja objavljenih na portalu u komercijalne ili nekomercijalne svrhe

Mogu li se sadržaji (slike, video, članci) objavljeni na portalu Hrvatske kulturne baštine koristiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe?

Koliko projekata jedna ustanova može prijaviti na natječaj u istoj godini?

Broj projekata koji se mogu prijaviti istovremeno nije ograničen.

Mogu li i pod kojim uvjetima slike i druge sadržaje iz digitalnih zbirki koristiti za svoje potrebe kao što su prezentacije, ilustracije u publikacijama i sl?

Trebate voditi računa o pravima korištenja koja se mogu razlikovati od zbirke do zbirke. Provjerite kod ustanove o čijoj se građi radi koja su njezina pravila korištenja, naročito ako nešto želite objaviti ili koristiti u komercijalne svrhe.

Kada i komu mogu prijaviti svoj projekt?

Projekt možete prijaviti na natječaj koji raspisuje Ministarstvo kulture za financiranje javnih potreba u kulturi, u pravilu u srpnju za sljedeću godinu. Natječaj se objavljuje u tisku i na mrežnim stranicama Ministarstva, a prenijet ćemo ga i ovdje.