Naslovnica / O nama / Projekt HKB

00:

O nama / Projekt HKB

Projekt HKB

Projekt HKB

Projekt "Hrvatska kulturna baština" nacionalni je projekt digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Njime se želi potaknuti stvaranje novog digitalnog sadržaja, poboljšati njegovu dostupnost i vidljivost te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama.

Projekt je pokrenulo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a kao nositelji u njemu sudjeluju Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar, na temelju Sporazuma o suradnji koji je potpisan u ožujku 2007. godine. Trajat će tri godine.

Njegovi su ciljevi sljedeći:

Digitalizacija građe u cjelini dugoročno vodi stvaranju prepoznatljivog i relevantnog sadržaja i "kulturnog prostora" u elektroničkom okruženju.

  • Usluge temeljene na ovom sadržaju su lako dostupne svakoj zainteresiranoj osobi, a odabranim se sadržajima, sukladno pravilima korištenja, može pristupati mrežnim putem.
  • Proizvedeni digitalni sadržaji su kvalitetno oblikovani i obrađeni prema usvojenim normama i dobroj praksi koji podupiru interoperabilnost.
  • Digitalne su zbirke bogate i iskoristive u oblikovanju i ponudi obrazovnih, turističkih i drugih sličnih uslužnih sadržaja.
  • Digitalne se zbirke nalaze u organiziranom sustavu upravljanja koji pruža dovoljno jamstvo da će biti dugoročno očuvane i dostupne.
  • Ustanove sa slabije razvijenim resursima nisu uskraćene za mogućnost digitalizacije svoje građe.

Stvaranje bogatih, široko dostupnih sadržaja u digitalnom obliku jedna je od osnovnih pretpostavki za zaštitu i vrednovanje kulturne baštine, za umrežavanje i prisutnost hrvatske kulturne baštine u europskim i regionalnim mrežama kulturnih sadržaja, za očuvanje kulturne raznolikosti i za uporabu kulturnih sadržaja u obrazovanju, turizmu i drugim uslužnim djelatnostima.

Portal "Hrvatska kulturna baština" omogućuje pretraživanje i pristup raznovrsnim zbirkama digitalizirane građe muzeja, knjižnica i arhiva u Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li nastale u okviru ovog projekta ili su ovdje samo registrirane i opisane. Zbirke možete pretraživati i pregledavati tematski, kronološki, prema vrsti građe, mjestu gdje se nalaze, području ili značajnim osobama, stvarima ili događajima na koje se odnose.

Ustanove i osobe koje se bave digitalizacijom građe na portalu mogu naći smjernice i upute za digitalizaciju i druge slične stručne sadržaje koji im mogu pomoći u pripremi i vođenju projekata digitalizacije.