Vi se nalazite > Naslovnica / Sudjelujte / Digitalizacija

Nove zbirke na portalu

Pretražite kulturnu baštinu:

Adresar ustanova i radno vrijeme

06:

Sudjelujte / Digitalizacija

Uz povećanje dostupnosti digitalnih zbirki arhivske, knjižnične i muzejske građe, drugi je osnovni cilj projekta „Hrvatska kulturna baština“ potaknuti digitalizaciju građe i stvaranje novih sadržaja i usluga.

Želimo da ti sadržaju budu kvalitetni, izrađeni u skladu s normama i primjerima dobre prakse, dugoročno održivi i prikladni za stvaranje novih usluga. Tomu trebaju pripomoći norme, smjernice i upute za pojedina pitanja u digitalizaciji građe.

Osim smjernica i uputa koje su izrađene u okviru projekta, ovdje možete naći i nekoliko savjeta za pripremu i planiranje projekta digitalizacije, popis odabranih drugih resursa o pojedinim tehničkim i stručnim aspektima digitalizacije građe te obavijesti o programima stručnog usavršavanja. Možete pregledati i pitanja i odgovore u svezi s digitalizacijom građe i postaviti Vaše pitanje.

 

Petak, 22. veljače 2008.
Linkovi su raspoređeni u kategorije prema temi ili području digitalizacije (odabir i priprema građe, postupci, metapodaci, srodni projekti i inici... »»
Petak, 22. veljače 2008.
Program stručnog usavršavanja za digitalizaciju građe organiziran je u okviru Centra za stalno stručno usavršavanja (CSSU) pri Nacionalnoj i sveuč... »»
Petak, 22. veljače 2008.
U okviru projekta „Hrvatska kulturna baština“ osnovano je nekoliko radnih grupa čija je zadaća izraditi smjernice i upute za pojedina pitanja u di... »»
Petak, 22. veljače 2008.
Projekt digitalizacije u osnovi je put od ideje do proizvoda ili usluge. Na tom se putu može svašta desiti, naročito ako smo na početku propustili... »»