Naslovnica / Sudjelujte / Digitalizacija / Stručno usavršavanje

00:

Sudjelujte / Digitalizacija / Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje

Program stručnog usavršavanja za digitalizaciju građe organiziran je u okviru Centra za stalno stručno usavršavanja (CSSU) pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Modul Digitalizacija građe sadrži šest jedinica:

  1. Uvod u digitalizaciju
  2. Planiranje i vođenje projekata digitalizacije
  3. Odabir i priprema građe za digitalizaciju
  4. Norme i postupci u digitalizaciji
  5. Zaštita i dugoročno očuvanje digitalnih sadržaja
  6. Pristup digitaliziranoj građi pomoću programa za izgradnju digitalnih zbirki

Sadržaj i raspored predavanja i radionica možete pronaći na mrežnoj stranici CSSU. Tu se možete i prijaviti za sudjelovanje.

Pošaljite nam Vaše prijedloge i primjedbe.