00:

Zbirke

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 172, Identifikacija objekta: 170

Zbirke

Zbirke

Nije povezano

Da

Ne

Da

Da

Ime Klasa Sekcija
Dokument Numizmatička zbirka Zbirka 1
Dokument Zbirka Varia Zbirka 1
Dokument Srednjovjekovna zbirka Zbirka 1
Dokument Hidroarheološka zbirka Zbirka 1
Dokument Prapovijesna zbirka Zbirka 1
Dokument Arheološka zbirka Zbirka 1
Dokument Hrvatski Apoksiomen Zbirka 1
Dokument Zbirka starih novina u fondu periodike Odjela arhivske knjižnice Zbirka 1
Dokument Hinko Krapek: Grad Karlovac i njegova okolica Zbirka 1
Dokument Razglednice Međimurja, Čakovca i ostalih mjesta u Međimurju Zbirka 1
Dokument Ostavština Ivana Novaka Zbirka 1
Dokument Digitalizirane novine Glas Podravine Zbirka 1
Dokument Likovna zbirka Gradskog muzeja Virovitice Zbirka 1
Dokument Etnografska zbirka Gradskog muzeja Virovitice Zbirka 1
Dokument Kulturno-povijesna zbirka Gradskog muzeja Virovitice Zbirka 1