00:

Zbirke

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 172, Identifikacija objekta: 170

Zbirke

Zbirke

Nije povezano

Da

Ne

Da

Da

Ime Klasa Sekcija
Dokument Arhiv obitelji Brlić Zbirka 1
Dokument Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli 1850.-1916. Zbirka 1
Dokument Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju Zbirka 1
Dokument Zbirka matičnih knjiga s područja Istarske županije Zbirka 1
Dokument Zbirka preslika gradiva iz inozemnih arhiva. Franciskanski katastar Zbirka 1
Dokument Zbirka gradiva o Nikoli Tesli Zbirka 1
Dokument Zbirka građevinskih nacrta kotara Karlovac, Ogulin, Otočac, Gospić, Delnice i Sušak. Pukovnijski građevinski uredi Zbirka 1
Dokument Zbirka gradiva o Društvu Narodne čitaonice Karlovac i Hrvatske građanske čitaonice Karlovac Zbirka 1
Dokument Bombardirani Karlovac 1944. godine Zbirka 1
Dokument Zbirka preslika arhivskog gradiva koje se odnosi na područje Like Zbirka 1
Dokument Zbirka planova i nacrta Zbirka 1

po regijama

U baštinskim ustanovama diljem Hrvatske nalaze se vrijedne muzejske zbirke te knjižnični i arhivski fondovi, čije su digitalne reprodukcije dostupne na ovom portalu.
Iako se sve zbirke fizički nalaze na području Republike Hrvatske, neke od njih tematski ili provenijencijom prelaze njene okvire. Tim zbirkama moguće je pristupiti i odabirom te zemlje.
Iz tog su razloga zbirke geografski razvrstane i pretražive po načelu zemlja / regija (županija) / naselje.

Mapa 1

po temi

Digitalnim zbirkama moguće je pristupiti i odabirom teme s obzirom na pretežiti ili značajan dio sadržaja zbirke. Teme na portalu podijeljene su u glavne skupine i podskupine, od općih tema prema specifičnim (npr. Književnost / Književnost za djecu; Poezija; Ostalo).

Mapa 1

po razdoblju

Hrvatska obiluje kulturnom baštinom što smo je tijekom mnogih stoljeća naslijedili, od prapovijesnih vremena do današnjih dana. Odabirom pojedinog povijesnog razdoblja ili stoljeća njenu kronologiju možete pratiti i putem ovoga portala.

Mapa 1

po vrsti građe

Zbirke na portalu međusobno su razvrstane i po vrsti građe koju okupljaju. Tako zbirke možete pronaći razvrstane prema bazama podataka, fotografijama, katalozima, mrežnim publikacijama.

Mapa 1