00:

Zbirke

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 172, Identifikacija objekta: 170

Zbirke

Zbirke

Nije povezano

Da

Ne

Da

Da

Ime Klasa Sekcija
Dokument Varaždinska županija 1850.-1924. Zbirka 1
Dokument Varaždinska županija 1632.-1850. Zbirka 1
Dokument Slavonska generalkomanda 1701.-1823. Zbirka 1
Dokument Zbirka fotografija "Zbjeg u El Shattu" Zbirka 1
Dokument Ujedinjena bansko-varaždinsko-karlovačka generalkomanda 1578-1848. Zbirka 1
Dokument Banska generalkomanda 1750.-1848. Zbirka 1
Dokument Zbirka fotografija, fotografske opreme i pribora Zbirka 1
Dokument Digitalna zbirka S. G. K. Zbirka 1
Dokument Zavičajna zbirka. Periodika Zbirka 1
Dokument Hemeroteka "Nova Gradiška" Zbirka 1
Dokument GAVA i ostalo Zbirka 1
Dokument Umjetnička zbirka Zbirka 1
Dokument Fototeka Etnografskog muzeja Splita Zbirka 1
Dokument Zbirka digitaliziranih matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu Zbirka 1
Dokument Zbirka digitalnih preslika grbova i pečata Zbirka 1