Naslovnica / Predstavljamo

00:

Predstavljamo

Unaprijed određeni prikaz objekta. Odaberi da bi kreirao svoj predložak, Identifikacija čvora: 174, Identifikacija objekta: 172

Predstavljamo

Predstavljamo

Nije povezano

Muzejsko dokumentacijski centar

Muzejski dokumentacijski centar javna je ustanova osnovana 1955. godine kao dokumentacijska, informacijska i komunikacijska točka hrvatske mreže muzeja.

Digitalna zbirka fotografija hrvatskog sportskog muzeja

Digitalna zbirka fotografija Hrvatskog športskog muzeja sastoji se od 4200 digitalnih zapisa.

Tko je Berislav Pavušek?

Tridesetih godina 20. stoljeća prvenstveno u Zagrebu, a sporadično i u drugim mjestima diljem Hrvatske, s fotoaparatom u ruci djeluje – Berislav Pavušek. Tko je Berislav Pavušek?!

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski državni arhiv kao središnji i matični državni arhiv čuva, zaštićuje, stručno obrađuje i daje na korištenje arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, državnih i javnih ustanova i poduzeća te pravnih osoba, obitelji i pojedinaca čija se djelatnost prostirala ili se prostire na čitavom ili većem dijelu Republike Hrvatske, odnosno ima značenje za čitavu Republiku Hrvatsku.

Gjuro Szabo

Konzervator, muzealac, pisac o umjetnosti i povijesti (Novska, 3. veljača 1875. – Zagreb, 2. svibanj 1943.). Studirao je germanistiku u Zagrebu i Beču i potom je bio nastavnik na gimnazijama u Senju, Osijeku, Bjelovaru i Zagrebu.

 

Dodatak: Sadržaji koje preporučamo

Zbirke

Ustanove

Kulturna baština

Interaktivna karta baštinskih ustanova

Zbirke predstavljene na portalu nalaze se u baštinskim ustanovama na području Republike Hrvatske, a razvrstane su po županijama i naseljima u kojima se ustanove nalaze.
Možete im pristupiti putem interaktivne karte ili izlistom po županijama odnosno naseljima.

 

Značajne osobe

 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ime Klasa Sekcija Prioritet
Mapa 1
Mapa 1
Mapa 1
Mapa 1