Naslovnica / Sudjelujte / Digitalizacija

00:

Sudjelujte / Digitalizacija

Uz povećanje dostupnosti digitalnih zbirki arhivske, knjižnične i muzejske građe, drugi je osnovni cilj projekta „Hrvatska kulturna baština“ potaknuti digitalizaciju građe i stvaranje novih sadržaja i usluga.

Želimo da ti sadržaju budu kvalitetni, izrađeni u skladu s normama i primjerima dobre prakse, dugoročno održivi i prikladni za stvaranje novih usluga. Tomu trebaju pripomoći norme, smjernice i upute za pojedina pitanja u digitalizaciji građe.

Osim smjernica i uputa koje su izrađene u okviru projekta, ovdje možete naći i nekoliko savjeta za pripremu i planiranje projekta digitalizacije, popis odabranih drugih resursa o pojedinim tehničkim i stručnim aspektima digitalizacije građe te obavijesti o programima stručnog usavršavanja. Možete pregledati i pitanja i odgovore u svezi s digitalizacijom građe i postaviti Vaše pitanje.

 

Korisni linkovi

Linkovi su raspoređeni u kategorije prema temi ili području digitalizacije (odabir i priprema građe, postupci, metapodaci, srodni projekti i inicijative i sl). Ukoliko želite dodati novi link ili ste uočili da je neki pogrešno naveden, javite nam.

Stručno usavršavanje

Program stručnog usavršavanja za digitalizaciju građe organiziran je u okviru Centra za stalno stručno usavršavanja (CSSU) pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Norme i smjernice

U okviru projekta „Hrvatska kulturna baština“ osnovano je nekoliko radnih grupa čija je zadaća izraditi smjernice i upute za pojedina pitanja u digitalizaciji građe (odabir i priprema građe, postupci u digitalizaciji, formati datoteka za pohranu i dr.).

Priprema i planiranje projekta digitalizacije

Projekt digitalizacije u osnovi je put od ideje do proizvoda ili usluge. Na tom se putu može svašta desiti, naročito ako smo na početku propustili upoznati ga i razmotriti što nas čeka. Ne kaže se bez razloga da je kod većine projekata digitalizacije, koji su upali u probleme, uzrok tomu poglavito u oskudnom planiranju i pripremi.